EVER NEWS

「EVER NEWS」特別号 ベトナム語version

【CONTENTS】
~EVER workmate interview report~
EVERNEWSは特別号。エバービジョン2030のテーマと目標に合わせ、社員のみなさんのリアルなコメントを一部紹介してます!
“Ever tầm nhìn 2030 Nhân viên tự hào về một công tý phát triển”.
Công ty Ever hiện và đang thúc đẩy nỗ lực “tạo ra tầm nhìn dựa trên lời nói của tất cả mọi người trong công ty” kể từ năm 2019. Tầm nhìn là “tương lai mà Ever muốn thực hiện hóa”, mục tiêu mà tất cả nhân viên đều có thể nhận ra. Lý tưởng nhất là mọi người làm việc tại Ever sẽ không xem tầm nhìn là việc của người khác, và tầm nhìn đó chứa đựng tình cảm của tất cả mọi người. Dựa trên suy nghĩ của mọi người Ban quản lý công ty đã nghĩ về “chủ đề” của evervision 2030 và tạo ra “ mục tiêu”.Dưới đây là môt số nhận xét của bạn để phù hợp với chủ đề và mục tiêu của Evervision 2030 !

~PS~
「EVER NEWS」の4言語版の制作が決定!
kể từ số đầu tiên ” bản tin Ever số mùa hè” vào mùa hè năm 2019. “Ever News ” đã được xuất bản 7 lần ( 1 năm 4 lần ). Trong khi sự tồn tại được dần dần công nhận, đã có một số yêu cầu từ nhân viên ngoại quốc rằng :” muốn đọc bằng ngôn ngữ của nước mình ” . Sắp tới, công ty quyết định sản xuất “ever news” phiên bản 4 ngôn ngữ ( từ phiên bản tiếng Nhật dịch sang phiên bản tiếng Bồ đào nha, tiếng việt và tiếng Indonesia). công việc dich thuật được thưc hiện bởi chính nhân viên trong công ty. nếu được lựa chọn là thành viên dịch thuật , xin vui lòng hợp tác !

web_ever_sp2105_VNM

→ PDFファイルで閲覧