EVER NEWS

Bản tin Ever 2021 mùa hè【Vietnã】

Từ bây giờ sẽ phát hành bản tin Ever bản đã dịch.

【CONTENTS】
Làm việc dễ dàng, tăng hiệu quả làm việc
Thay đổi nhằm hướng tới nhà máy lý tưởng

Họp quản lí nửa đầu 2021

Phỏng vấn trưởng phòng mới được bổ nhiệm

Hoạt động ngoài công ty
Diễn thuyết ở đại học Aichi Shukutoku
Diễn đàn hỗ trợ về Quản lý y tế(Chứng nhận Quản lý y tế xuất sắc 2022)

Kết quả bảng câu hỏi về thói quen sức khỏe.

Lời nhắn từ Giám đốc

web_ever_vol_08_VNM

→ PDFファイルで閲覧